Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zwroty i wymiany

REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIANY

I. Postanowienia ogólne.
§ 1
W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w sklepie Pisak, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a.    Konsument – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego,
b. Towary – wszelkie produkty zakupione w  sklepie Pisak
c.    Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Towaru,.
§ 2
Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.
II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.
§ 3
1. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru w terminach: – wymiana – 7 dni od Daty Sprzedaży. – Zwrot – 14 dni od Daty Sprzedaży.
2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać w sklepie Pisak w którym dokonano zakupu Towaru.
§ 4
Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
a. Konsument posiada dowód zakupu Towaru
b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń,
c. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym, i niezniszczonym opakowaniu,
d. Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki) i zabezpieczenia
e. Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy
a. Wymiana Towaru.
§ 5
Konsument może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.
III. Uwagi i skargi.
§ 6
1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w sklepie Pisak, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres ul. Zawadzka 59 lok. 2 18-400 Łomża lub e-mailem na adres: biuro@pisaklomza.pl
2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.
3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 7
Regulamin wchodzi w życie dnia 15.05.2016 r.


Witryna stworzona na platformie